Toestemming rechter nodig bij schenking aan kinderen door bewindvoerder

De aandacht in de media voor onder meer Alzheimer toont aan dat ook in ons land een groot aantal gezinnen met deze ziekte te maken heeft. Samen met andere oorzaken is Alzheimer ook een reden om iemands vermogen onder bewind te stellen. In veel gevallen wordt de echtgenoot van de demente(rende) man of vrouw tot bewindvoerder benoemd. Als de echtgenoot/bewindvoerder een forse schenking wil doen aan de kinderen, ten laste van het gezamenlijk vermogen van de beide ouders, is daarvoor de machtiging van de rechter nodig.


Het tot de gemeenschap van goederen behorende vermogen van de ouders valt onder het bewind. Om een schenking te doen is, heeft de echtgenoot/bewindvoerder toestemming van de kantonrechter nodig. De beslissing van de rechter hangt mede af van de overweging of in eerder jaren al sprake was van een schenktraditie. Als in de jaren voorafgaand aan de onderbewindstelling al regelmatig schenkingen aan de kinderen zijn gedaan, zal de kans groter zijn dat de toestemming gegeven wordt.

Als echter mogelijk ten gevolge van de schenking het resterende vermogen van de ouders zodanig vermindert dat de toekomstige verzorging van degene wiens vermogen onder bewind gesteld is in gevaar komt, zal de machtiging geweigerd kunnen worden.

Als de machtiging ondanks een behoorlijk vermogen bij de ouders geweigerd zal worden, terwijl sprake is van een schenkingstraditie in het verleden, betekent dat een onredelijk zware beperking van de echtgenoot/bewindvoerder in zijn of haar wens om hun kinderen bij leven een klein deel van diens vermogen te schenken.

Wilt u meer weten over het doen van schenkingen in uw hoedanigheid als ouder of als bewindvoerder? Bel ons voor het maken van een afspraak.