Toch partnerschap mogelijk voor twee samenwoners in meerrelatie

Strikte uitleg van de nieuwe Successiewet kan ertoe leiden dat er geen partnerschap mogelijk is voor twee personen die met een notarieel samenlevingscontract ten minste vijf jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven met een derde persoon. De staatssecretaris van Financiën gaat dit nu met terugwerkende kracht rechtzetten.


Hebt u een notarieel samenlevingscontract met uw partner en woont u met nog anderen in een meerrelatie samen op hetzelfde adres, dan geldt het partnerschap voor u beiden. De derde partij waarmee u als “notarieel” samenwoners samenwoont blijft dan buiten aanmerking bij de beoordeling van uw partnerschap. De staatssecretaris laat deze situatie ook onder de werking van het overgangsrecht vallen, zodat het terugwerkt tot 1 januari 2010.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een samenlevingscontract in het algemeen of het begrip partnerschap in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.