Tijdens echtscheiding erft uw ex mee

Bij overlijden tijdens een echtscheiding erft uw (bijna) ex-echtgenoot nog gewoon van u. Maar wist u ook dat als de echtscheiding eenmaal is afgerond een ex-echtgenoot toch nog onverwacht mede-erfgenaam kan zijn? Gelukkig kunt u er iets aan doen.


Als u besluit te gaan scheiden, zal er daarna meestal nogal wat tijd verstrijken voordat de scheiding juridisch een feit is. Zelfs als de scheiding door de rechter wordt uitgesproken, is met die uitspraak het huwelijk nog steeds niet beëindigd. Pas als de uitspraak van de rechter is ingeschreven bij de gemeente (en dat kan soms weken later zijn) bestaat het huwelijk officieel niet meer. Velen realiseren zich niet dat de andere echtgenoot erfgenaam is wanneer één van de scheidende partijen overlijdt voordat het huwelijk officieel eindigt.

Daar is trouwens gemakkelijk iets aan te doen: als u besluit te scheiden, kom dan tijdig langs voor het maken van een (nieuw) testament.

Grotere tegenvaller

Maar de verrassing is soms nog veel groter en meestal ook erg onplezierig. Een regelrechte tegenvaller. In een toenemend aantal gevallen blijkt namelijk een ex-echtgenoot, waarvan men jaren geleden al was gescheiden, toch nog “mee te erven”.

De meeste mensen zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent, eenvoudig gezegd, dat alle bezittingen gemeenschappelijk eigendom worden, ongeacht hoe die bezittingen zijn verkregen. Bezittingen die één van de echtgenoten tijdens het huwelijk heeft geërfd, worden dus ook gezamenlijk eigendom.

De meeste erfenissen gaan van ouders naar kinderen. In de praktijk blijkt regelmatig dat na overlijden van één van de ouders niets aan de erfenis gebeurt. Was dat voor 1 januari 2003 het geval dan is uw man of vrouw waarvan u inmiddels gescheiden bent mede-eigenaar geworden van de bezittingen van uw ouders. Als bijvoorbeeld na het overlijden van de langstlevende vader of moeder het ouderlijk huis verkocht gaat worden, blijkt ineens die ex-echtgenoot nog te moeten “meetekenen”.

Ook bij erfenissen van na 1 januari 2003 kunnen problemen optreden na echtscheiding. Bij die erfenissen ontvangen de kinderen namelijk na overlijden van een ouder hun erfdeel op papier. Die vordering op de langstlevende ouder vertegenwoordigt een zekere waarde. Op de helft van deze waarde kan een ex-echtgenoot na echtscheiding aanspraak maken. De “ervende” echtgenoot zal dit bedrag moeten uitkeren. Dat is vervelend, want zelf heeft die echtgenoot nog helemaal niets ontvangen. Bovendien is het zelfs niet zeker of er ooit een erfdeel uitgekeerd gaat worden.

Ook voor dit geval is er een goede oplossing. Wanneer u als ouders namelijk in uw testament een zogenaamde “privéclausule” opneemt, kan een ex-schoonzoon of -dochter geen beroep meer doen op een deel van uw erfenis.

Heeft u in het verleden misschien al eens zo'n privéclausule in uw testament laten zetten? Dan is het toch verstandig ons daar naar te laten kijken. Een privéclausule kan namelijk “verouderen”. Wat oudere privéclausules kunnen in sommige situaties fiscaal onvoordelig uitwerken. Bovendien werden vroeger wel eens privéclausules gemaakt waarbij de erfenis zelf wel buiten bereik van de aangetrouwde kinderen werd gebracht, maar de opbrengsten (zoals bijvoorbeeld rente) daarvan niet.

Genoeg redenen dus om eens goed naar uw eigen situatie te laten kijken. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.