Tijdelijke huurder heeft niet altijd huurbescherming

Het is de laatste jaren een veel voorkomend beeld. Een huis staat lang te koop en wordt uiteindelijk tijdelijk verhuurd, met de clausule dat de huur tussentijds kan worden opgezegd. Zo kan bij verkoop de woning vrij van huurders worden opgeleverd. Zo nu en dan loopt de verhuurder toch op tegen huurders die zich – als de huur tussentijds wordt opgezegd – beroepen op huurbescherming. Waar zitten de haken en ogen?


Eerst de argumenten die de huurder ondersteunen. Ook al verhuurt u de woning tijdelijk, dan nog is er juridisch nog geen sprake van – zoals de wet het omschrijft – huur van woonruimte die naar zijn aard van korte duur is. Een dergelijke uitzonderingsbepaling moet – om misbruik te voorkomen – heel erg restrictief worden opgevat. Het moet in die gevallen voor iedereen duidelijk zijn dat huurbescherming hier niet opgaat. De huurovereenkomst is daarbij niet doorslaggevend.

De rechtbank in Rotterdam deed uitspraak in een zaak waarin voldoende bleek dat het om een huurovereenkomst voor een in tijd beperkte bewoning ging, bedongen met het oog op verkoop. Het is daarbij in juridisch opzicht van belang dat de aard van het gebruik na verkoop hetzelfde blijft: bewoning. Daarmee staat vast dat het gebruik na verkoop hetzelfde zou zijn als het gebruik waar in de huurovereenkomst wordt uitgegaan. Dat is belangrijker dan het enkele feit dat partijen een tijdelijke huur voor ogen heeft gestaan. Dat pleit allemaal voor de huurder die zich op huurbescherming beroept.

Dan de argumenten voor de verhuurder. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan de huurder zich niet beroepen op de wettelijke huurbeschermingsbepalingen. Daarin speelt mee dat in het concrete geval de huurder de woning vóór de verkoop heeft laten bezichtigen door de koper, waarop de verkoper in goed vertrouwen een koopovereenkomst heeft gesloten. Ook het feit dat de huurder heeft gewacht met zijn beroep op huurbescherming tot vlak voor het moment waarop de woning aan de koper zou worden geleverd, levert hem geen bonuspunten op. Als er vervolgens ook de mogelijkheid is dat de huurder op korte termijn elders soortgelijke woonruimte kan betrekken, is de rechter snel klaar. De huurder zal de woning moeten verlaten.

Wilt u meer weten over de haken en ogen van tijdelijke verhuur van uw woning? Bel ons voor ht maken van een afspraak.