Tijdelijke huurcontracten moeten doorstroming huurmarkt bevorderen

Met ingang van 1 juli 2016 mogen woningcorporaties en particuliere verhuurders een hoeveelheid “zelfstandige” woningen voor maximaal twee jaar tijdelijk verhuren en een hoeveelheid “onzelfstandige” huurwoningen voor maximaal vijf jaar. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet. Zonder eigen toegang of met gedeelde keuken of toilet met de bewoners van andere woningen of kamer is sprake van een onzelfstandige woning. Met deze maatregel wil de regering de doorstroming op de huurmarkt verbeteren.


Aan het einde van de looptijd van het huurcontract eindigt het huurcontract automatisch. Er is geen opzegging met een opzeggrond vereist en er is geen huurbescherming. De verhuurder moet alleen tijdig – tussen de één en drie maanden voor het einde van de huur schriftelijk de naderende afloop van de huurovereenkomst aankondigen. Als de verhuurder dat achterwege laat, ontstaat automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd.
De tijdelijke contracten mogen worden aangeboden aan bijvoorbeeld huurders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege werk of studie, huurders in de noodopvang of huurders die in verband met renovatie hun woning tijdelijk moeten verlaten. Het kabinet wil niet dat dergelijke contracten standaard worden, contracten voor onbepaalde tijd blijven het uitgangspunt.

Wilt u meer weten over een verantwoorde vastlegging van tijdelijke huur of verhuur? Bel ons voor het maken van een afspraak.