Tijdelijk extra “woning”vrijstelling voor schenkbelasting

De woningmarkt wil maar slecht in beweging komen. Daarom heeft onze overheid een tijdelijke extra vrijstelling van € 100.000 ingevoerd voor de schenkbelasting. De regeling is vrij ingewikkeld en moet aan strikte voorwaarden voldoen zoals het besteden van de schenking voor de eigen woning van de ontvanger.


Voor schenkingen tussen ouders en volwassen kinderen (tot 40 jaar) gold al een vrijstelling van ruim € 5.000 per jaar en een eenmalige vrijstelling van € 24.000 (vrij te besteden) of € 50.000 (voor aankoop van een woning). Per 1 oktober 2013 geldt er een nieuwe tijdelijke vrijstelling in de schenkbelasting van maar liefst € 100.000. Met tijdelijk wordt bedoeld dat de vrijstelling stopt per 31 december 2014 waardoor haast geboden is.

De schenking mag uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop, verbetering of verbouwing van een eigen woning. De schenking mag ook gebruikt worden voor het aflossen van de bestaande hypotheek of financiering van een restschuld. Het bijzondere aan deze vrijstelling is dat een familierelatie tussen de schenker en de ontvanger niet noodzakelijk is. Iedereen mag dus aan iedereen schenken (mits de betrokken partijen handelingsbekwaam zijn). Ook is er voor deze schenkingen de leeftijdsgrens naar boven losgelaten.

Bij alle andere schenkingen is het in de wet zo geregeld dat alle schenkingen gedaan door iemand binnen 180 dagen voor diens overlijden worden teruggedraaid en belast met erfbelasting. Dit is gedaan om te voorkomen dat iemand op zijn sterfbed zijn hele vermogen weggeeft waardoor de Staat de erfbelasting misloopt.

Het bijzondere van de nieuwe vrijstelling is dat ook deze 180 dagen termijn is losgelaten. De gedachte hierbij is dat iemand die met een schenking bijvoorbeeld € 100.000 van zijn hypotheek heeft afgelost ineens wordt geconfronteerd met een aanslag schenkbelasting na onverwacht overlijden van de schenker.

Deze nieuwe vrijstelling biedt ongekende mogelijkheden. Echter, door de vele haken en ogen is het niet raadzaam om zelf te gaan rommelen. De notaris kent alle regels en zorgt ervoor dat wordt voldaan aan alle voorwaarden om de vrijstelling te verkrijgen. Door het opmaken van een akte van schenking wordt voorkomen dat een schenking kan worden ingetrokken. In de akte wordt het bestedingsdoel vastgelegd en er wordt bepaald dat het geschonken bedrag buiten een gemeenschap van goederen valt (dan blijft het bedrag buiten een verdeling na echtscheiding). Ook kunnen we voor u de aangifte bij de fiscus doen met daarbij een beroep op de vrijstelling.

Kunt u geld missen om familie of vrienden te helpen neem dan snel contact met ons kantoor op voor een vrijblijvend adviesgesprek.