Testament van vóór 2003 leidt tot hogere afwikkelingkosten

Heeft u een testament ten behoeve van de langstlevende echtgenoot van voor 2003, toen het nieuwe erfrecht werd ingevoerd? Dan krijgt uw partner bij de uitvoering daarvan te maken met hogere kosten dan wanneer een modern testament zou zijn gemaakt. Bovendien is hij of zij bij de uitvoering van uw testament dan ook nog eens afhankelijk van de medewerking van uw kinderen. U kunt dat met een eenvoudige ingreep voorkomen.


Sinds 2003 regelt de wet dat – als u geen testament heeft – uw partner na uw overlijden eigenaar wordt van de hele nalatenschap. In dat geval hoeft uw partner geen akte van verdeling te laten opmaken, maar kan hij of zij alle rechten zonder tussenkomst van derden overnemen.

Heeft u nog een testament van vóór 2003? Houdt er dan rekening mee dat dat testament nog steeds wel geldig is. Zo'n testament biedt echter op onderdelen minder bescherming dan u zou wensen of op grond van de nieuwe wet zou verwachten. Uw partner moet dan tòch nog een akte van verdeling laten opmaken en heeft voor een aantal zaken medewerking van de kinderen nodig. Hoe voorkomt u dat?

Wilt u dat u partner na uw overlijden al die extra zorgen niet hoeft mee te maken? U kunt dat voorkomen met een op de huidige wetgeving en uw specifieke wensen aangepast testament. Er kunnen ook tal van andere redenen zijn om eens naar uw testament te laten kijken. Onze ervaring is dat er bij de meeste mensen elke vijf jaar wel flinke veranderingen zijn opgetreden, bijvoorbeeld in gezins- en/of vermogenssituatie.

Wilt u weten of uw oude testament voldoende bescherming biedt en nog steeds zo uitpakt als u dat op grond van de nieuwe situatie zou verwachten? Wij maken graag een afspraak met u. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.