Testament onontbeerlijk voor samengesteld gezin

Samengestelde gezinnen komen inmiddels in groten getale voor. Beide ouders hebben kinderen, beide ouders brengen – positief of negatief – vermogen in. Wat nu als er verder niets is geregeld en een van beide ouders overlijdt? Ook hier is voorkomen het beste. Er valt, als er niets is geregeld, weinig te “genezen”. Voorkom nare dingen en regel nu samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden en testamenten. Bijkomend voordeel: vaak bespaart u in fiscaal opzicht vele malen meer dan dergelijke regelingen u kosten.


Zonder testament kan de situatie zich voordoen dat de kinderen van de overleden ouder een deel van de erfenis aan zich voorbij zien gaan. De huidige wet voorziet in bescherming van de langstlevende ouder, kinderen kunnen hun deel pas opeisen nadat ook de langstlevende ouder is overleden.

De wet voorziet niet in de situatie van hertrouwen of samenwonen. Ook in de situatie met stiefkinderen of als er uit de nieuwe relatie kinderen worden geboren, voorziet de wet niet, althans niet afdoende. Om dat te ondervangen is er de mogelijkheid om een testament op te maken.

In de wet is vastgelegd in welke volgorde nabestaanden recht hebben op (een deel van) de erfenis. Zonder verdere regelingen is de kans in een samengesteld gezin groot dat een deel van de erfenis van de ene partner via diens kinderen onbedoeld naar de ex-partner gaat. Dat kunt u voorkomen met een testament.

Kinderen van uw nieuwe partner – uw stiefkinderen - kunnen alleen van u erven als u in uw testament laat opnemen dat ook zij erfgenaam zijn. Dat houdt overigens alleen stand als u getrouwd bent en niet als u samenwoont.

Hoe u het ook regelt, de mogelijke problemen moeten niet worden weggedrukt. Wat bijvoorbeeld als uw nieuwe echtgenote na uw overlijden haar testament weer aanpast en alleen haar eigen kinderen tot erfgenaam benoemt? Wat als kinderen niet willen dat uw nieuwe echtgenoot de erfenis krijgt? Wat als stiefkinderen een groter deel van de erfenis willen hebben, enzovoort.

Gaat u een nieuw gezin vormen na een eerdere relatie? Laat u goed informeren over de nieuwe erfrechtelijke situatie. Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.