<Terug naar het overzicht

Levenstestament: u houdt de regie

Ook in uw omgeving zult u ze kennen. Mensen die vanwege dementie, hersenaandoening of anderszins hun eigen zaken niet meer kunnen regelen. Wilt u – als het u zou overkomen – zelf de regie in handen houden, dan biedt het levenstestament u daarvoor de mogelijkheid. Daarin kunt u de nodige voorbereidingen treffen.

Het levenstestament biedt een overzichtelijk geheel van uw wensen voor situaties waarin u niet meer voor uzelf zou kunnen zorgen. U kunt daarin alles opnemen wat u belangrijk vindt in die – nu nog onvoorziene – situaties. Het gaat erom dat u vooraf controleerbaar maakt wat in een dergelijke situatie niet meer controleerbaar is. Bijvoorbeeld als u gewend bent om jaarlijks schenkingen te doen aan uw (klein)kinderen. Wat moet er gebeuren als u zelf niet meer in staat bent die beslissing jaarlijks zelf te nemen?

Wanneer wilt u nog wel medische handelingen ondergaan en wanneer niet meer? Wie mag uw bankzaken behartigen? Wat moet er met waardevolle bezittingen gebeuren? Naar welk verpleeghuis wilt u en wie mag daarover beslissen? 

Deze en nog veel meer praktische zaken die tijdens uw leven om beslissingen vragen, regelt u in het levenstestament. Voor wat moet gebeuren na uw overlijden is een “gewoon” testament noodzakelijk. Neem contact met ons op voor meer vragen.