Terechte vordering op nalatenschap niet altijd toegekend

In tijden van crisis helpen we elkaar. Zeker als het om familie gaat. U ondersteunt bijvoorbeeld uw broer en doet verschillende betalingen voor hem. Uw broer overlijdt, hoe krijgt u de betaalde bedragen terug? Voor de hand ligt – als dat geld niet door de erfgenamen wordt terugbetaald – dat u e daartoe een procedure starten en daar ook de ex-echtgenote van uw broer in betrekt. Maar … daar zitten nog wat haken en ogen aan.


Voorop gesteld, u zult uw vordering toegewezen krijgen. Als uw broer in gemeenschap van goederen was getrouwd, dan is zijn ex-echtgenote voor de helft aansprakelijk. Althans, als het huwelijk vóór de wetswijziging per 1 januari 2012 is ontbonden. De ex-echtgenote van de erflater is dan voor de helft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de gemeenschap die de erflater vóór de ontbinding van het huwelijk is aangegaan.

Wat nu als de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, dat wil zeggen dat zij niet aansprakelijk zijn voor een negatief saldo van de nalatenschap? U heeft een geldvordering op de nalatenschap. Beneficiaire aanvaarding leidt ertoe dat geen boedelmenging met het overige vermogen van de erfgenaam plaatsvindt en dat de erfgenaam niet met zijn gehele vermogen voor de schulden van de nalatenschap aansprakelijk is. Het karakter van de beneficiaire aanvaarding staat toewijzing van uw vordering in de weg. Uit de vereffening van de nalatenschap moet blijken of en zo ja, welk bedrag aan u kan worden uitgekeerd.

Moraal: wanneer u geldelijke transacties met familie aangaat, leg dan altijd de afspraken deugdelijk schriftelijk vast.

Wilt u meer weten over vorderingen op een nalatenschap? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.