Taak en het beheer executeur niet altijd op hetzelfde moment beëindigd

Tegenwoordig wordt in een testament vaak een executeur benoemd, iemand die verantwoordelijk wordt voor de afwikkeling van iemands nalatenschap. De executeur start met zijn werkzaamheden zodra het testament door de notaris is geopend en hij zijn benoeming tot executeur heeft aanvaard. In het testament kunnen verschillende 'spelregels' ten aanzien van het executeurschap worden opgenomen, waarbij onder andere kan worden bepaald wanneer de taken van een executeur eindigen. In de wet staat ook wanneer de taken van de executeur eindigen. Desondanks levert dat soms toch nog interpretatieverschillen op.


Zo vulde het Hof 's-Gravenhage het wetsartikel waarin de beëindigingsgronden voor het executeurschap staan genoemd nog aan met het tot stand komen van een overeenkomst tot beëindiging van de executele. Dat ondanks het feit dat de betrokken executeur het beheer op dat moment nog niet had afgerond. Reden voor de executeur om van die beslissing in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De executeur vond dat zijn taken pas behoorden te eindigen op het moment dat hij het beheer over de goederen zou overdragen aan de bewindvoerders, die na hem met het beheer waren belast.

De Hoge Raad legt de wet zo uit dat het gevolg van beëindiging van de taak van de executeur is dat hij bevoegd is om het beheer over de goederen over te dragen aan de erfgenamen, of – als dat zo bepaald is – aan de bewindvoerders. Dat betekent dat het einde van de taak van de executeur niet automatisch betekent dat ook het beheer is geëindigd. De overdracht is juist bedoeld om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat, met rechtsonzekerheid als gevolg.

De executeur moet daarmee na het beëindigen van zijn taken als executeur toch alles blijven doen wat nodig is om te voorkomen dat er nadeel voor de afwikkeling van de nalatenschap ontstaat. Hij moet dit blijven doen totdat de persoon die na hem bevoegd is om het beheer op zich te nemen, het beheer ook heeft aanvaard.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van beheer en bewind in een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.