Successiewet biedt kansen voor voordelige bedrijfsopvolging

In de Successiewet zijn verschillende regelingen opgenomen die voordelen scheppen voor bedrijfsopvolging. Door deze bedrijfsopvolgingsregeling wordt het aantrekkelijk om een bedrijfspand aan uw opvolger te schenken.


Na de wijzigingen in de Successiewet van vorig jaar blijven er genoeg mogelijkheden over. U kunt – op verzoek van de verkrijger – uw bedrijfspand aan uw opvolger (verkrijger) schenken zonder dat daarvoor al direct erfbelasting moet worden betaald. Voorwaarde is dat het wel dient ter voortzetting van uw onderneming.

Een dergelijke schenking valt onder de zogenaamde “te conserveren waarde”. Dat betekent dat de belastinginspecteur slechts een conserverende aanslag kan opleggen. Dat geldt ook als het om een bedrijfswoning gaat. De conserverende aanslag wordt opgelegd als er sprake is van vermogensbestanddelen waaraan latente belastingschulden kunnen kleven. Met deze aanslag behoudt de fiscus de fiscale claim daarop. Uiteindelijk kunt u het betalen van schenkbelasting op deze manier uitstellen.

Wilt u meer weten over bedrijfsopvolging in het algemeen of de relatie met de Successiewet in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.