Strenge regels voor schenkingsvrijstelling eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. Dit betekent dat nu aan iemand tussen de 18 en 40 jaar (onder bepaalde voorwaarden) eenmalig maximaal 100.000 euro belastingvrij mag worden geschonken voor de eigen woning.


Aan deze schenkingsvrijstelling zijn strenge regels gebonden. Zo wordt de vrijstelling in principe alleen verleend als de schenking onvoorwaardelijk is. Eén uitzondering daarop is mogelijk. De schenking moet dan worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als deze niet wordt besteed aan de eigen woning op de wijze en onder de voorwaarden zoals de wetgever heeft voorgeschreven.
Daarnaast moet het bedrag van de schenking uiterlijk in het tweede jaar, volgend op het jaar waarin een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, aan de eigen woning worden besteed. Dat dit inderdaad is gebeurd, moet u schriftelijk kunnen aantonen.

Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk dat de schenking voor de eigen woning wordt verspreid over een periode van drie jaar. Als hoogte van de vrijstelling gedurende die drie jaar, geldt de vrijstelling van het eerste jaar waarin een beroep op de vrijstelling werd gedaan. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan is het belangrijk rekening te houden met het feit dat de bestedingstermijn van drie jaar ook hier geldt. Die termijn gaat in vanaf de eerste schenking, dus voor de aanvullende schenkingen is de bestedingstermijn korter.
Wordt het geschonken geld niet of niet tijdig besteed aan de eigen woning, dan is de verhoogde vrijstelling niet van toepassing. De verkrijger van de schenking moet dit melden aan de inspecteur van de Belastingdienst door middel van een formulier. Deze melding moet gedaan worden voor 31 mei van het derde jaar volgend op het jaar waarin een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling.

Wilt u meer weten over schenkingen in het algemeen of schenkingen voor eigen woningen in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.