Stille maatschappen met onderneming niet meer stil

Sinds het voorjaar van 2011 zijn stille maatschappen met een onderneming verplicht zich te laten inschrijven in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een beleidsregel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Of u in uw situatie daadwerkelijk onder die verplichting valt, is niet altijd duidelijk.


De stille maatschap is een samenwerking tussen meerdere partijen. Het kenmerk is uiteraard dat de samenwerking niet extern bekend is. Deze specifieke rechtsvorm komt vooral voor in de landbouw en bij vrije beroepen. Doelstellingen zijn onder meer het samen aankopen en gebruiken van machines, huren of kopen van een kantoorpand, abonnementen, een gezamenlijke bibliotheek, huren of verhuren van melkquota of braak laten liggen aanpalende grond en dat gesubsidieerd krijgen. Die afspraken zijn – als het fiscale consequenties heeft – bekend bij de Belastingdienst.

Vraagtekens

Deskundigen vragen zich af of kan worden gezegd dat een onderneming aan een stille maatschap toebehoort, welke formulering als zodanig in de beleidsregel wordt gebruikt. En – onbetwist – de maatschap is niet langer stil zodra deze is ingeschreven in het Handelsregister.

De beleidsregel kent enkele criteria voor de in te schrijven stille maatschap:

Deelname aan het – normale – economisch verkeer;

  • Een organisatie van kapitaal en arbeid;
  • Geregelde deelname aan het economisch verkeer (duurzaamheid);
  • Er is sprake van meer dan één opdrachtgever of afnemer.

Groot verschil tussen maatschappen en de – als variant daarop – nadere uitwerkingen in vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap is dat bij de laatste twee sprake is van bedrijfsuitoefening onder één gemeenschappelijke naam. De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap nemen zelfstandig deel aan het economisch verkeer. Dit in tegenstelling tot de (stille) maatschap, waarin niet de maatschap maar de vennoten afzonderlijk deelnemen aan het economisch verkeer. De onderneming behoort daarin niet toe aan de maatschap maar aan individuele vennoten.

De Kamer van Koophandel wil dat stille maatschappen zich nu onder één naam inschrijven, de handelsnaam. Met daarin met zoveel woorden opgenomen dat het om een stille maatschap gaat. Door deze inschrijving vervalt echter het onderscheid tussen stille en openbare maatschap. Kortom, het is nog maar de vraag of u uw stille maatschap moet laten inschrijven.

Wilt u meer weten over maatschappen in het algemeen of de inschrijving van de stille maatschap in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.