Stichtingsbestuurder loopt ook aansprakelijkheidsrisico

De stichting is een rechtspersoon. Dat betekent dat een bestuurder of het bestuur in principe niet aansprakelijk is voor rechtshandelingen die een stichting verricht. Uitzonderingen daargelaten. In de wet staat dat iedere bestuurder is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Is dat in een concrete situatie niet het geval, dan is de bestuurder aansprakelijk voor de gevolgen.


Als twee of meer bestuurders gezamenlijk een taak vervullen, dan is ieder van die bestuurders voor het geheel aansprakelijk. Dat is alleen anders als u kunt aantonen dat u niet nalatig bent geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van het niet vervullen van een taak af te wenden.

In een recent arrest waarbij een stichtingbestuurder werd aangesproken heeft het gerechtshof geoordeeld dat die aansprakelijkheid moet worden beoordeeld aan de hand van objectieve voorzienbaarheid (waren de ontstane gevolgen te voorzien?). In dat arrest pakte het voor die bestuurder allemaal erg goed uit.

Toch zijn daar wel een paar kanttekeningen bij te maken. Een beroepsbestuurder zal niet met naïviteit wegkomen. Er wordt gekeken naar het doel van die stichting (van een plaatselijke harmonie wordt iets anders verwacht dan van een internationaal werkende stichting). En, aan een non profit organisatie worden andere eisen gesteld dan aan een zuiver commerciële organisatie. Vrijwilligers die onbezoldigd een bestuurstaak verrichten werd door de rechter in het betreffende arrest de hand boven het hoofd gehouden.

Laat u dus goed voorlichten en begrijp waar aansprakelijkheden uit kunnen voortvloeien. Het zijn van bestuurder is meer dan alleen maar leuk!

Wilt u meer weten over uw aansprakelijkheid als bestuurder van een stichting? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.