Steeds vaker executeur voor afwikkeling testament

Steeds meer mensen benoemen een executeur in hun testament. Die wordt verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Wat de executeur allemaal mag doen hangt af van de bevoegdheden die hij of zij in het testament krijgt toebedeeld. Er is nogal een verschil tussen de “begrafenis-executeur” en de beheersbevoegde executeur.


Ons advies: zoek eerst uit wat de functie van executeur precies inhoudt, u mag de taak ook weigeren. Neemt u de taak op u, dan is een verklaring van erfrecht en executele nodig. Daarin verklaren wij wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap te beheren en af te wikkelen.

Als executeur mag u hulp inschakelen, de – redelijke – kosten daarvan drukken op de nalatenschap. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de verklaring van erfrecht en executele, hulp bij aangifte van de erfbelasting, begeleiding door deskundigen, taxatiekosten en verkoopkosten.

De executeur is verantwoordelijk voor betaling van de schulden van de overledene en voor het vrijmaken van voldoende geld voor betaling van de belastingen. Heel belangrijk is dat de executeur spoedig een inventarisatie maakt waar de boedel uit bestaat. Mochten er vermogensbestanddelen aanwezig zijn die aan waardeschommelingen onderhevig zijn (zoals effecten), dan is het raadzaam die snel te verkopen. Immers, de erfbelasting wordt berekend over het vermogen van de overledene op de sterfdag. Als vermogensbestanddelen daarna in waarde dalen, wordt er wel afgerekend over de hogere waarde op de sterfdag.

Wilt u meer weten over het benoemen van een executeur of over de verplichtingen van een executeur? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.