Statuten vastleggen bij de notaris

Elke stichting moet op grond van de wet de statuten in een notariële akte opnemen. Voor verenigingen is die verplichting er niet. Het verschil tussen niet en wel doen ligt in de aansprakelijkheid voor bestuursleden van de vereniging. Zonder statuten is elke verenigingsbestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van een handeling die hij tijdens zijn bestuurslidmaatschap heeft verricht. Zelfs na zijn aftreden blijft hij daarvoor aansprakelijk. Wilt u dat niet, dan zijn notarieel vastgelegde statuten nodig.


Met notarieel vastgelegde statuten heeft een vereniging volledige rechtsbevoegdheid. Althans, zodra de vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de statuten aldaar zijn gedeponeerd. Bestuurders van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn in principe niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. In principe, omdat bijvoorbeeld verwijtbaar onbehoorlijk bestuur wel tot persoonlijke aansprakelijkheid kan leiden.

Bent u bestuurder van een vereniging maar dan zonder rechtspersoonlijkheid, zonder notarieel vastgelegde statuten? En wilt u de statuten alsnog in een notariële akte laten vastleggen? Dan heeft u daarvoor de toestemming van de Algemene Ledenvergadering nodig. De wet stelt een aantal eisen aan zo'n besluit van de Algemene Ledenvergadering. Daar informeren we u graag verder over.

Meer weten?. Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.