Starters hebben veel in huis!

De nieuwe startersvrijstelling per 1 januari 2021
Wordt u eigenaar van onroerend goed dan gelden sinds 1 januari 2021 nieuwe percentages voor de overdrachtsbelasting. Het oude tarief van 6% is geschiedenis. Het tarief is 8%. Koopt u een woning voor eigen gebruik, dan is het tarief 2% of 0%. Starters op de woningmarkt kunnen daar handig gebruik van maken. 
 

Vrijstelling voor starters
Starters betalen geen overdrachtsbelasting over de koopsom van de woning die zij kopen om zelf in te gaan wonen. Deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kan maar één keer worden gebruikt.
 
U bent starter als:
  • u tussen de 18 en 35 jaar oud bent, én
  • zelf in de woning gaat wonen, én
  • nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de startersvrijstelling.
Ook als de starter al eerder een koopwoning had, kan deze toch in aanmerking komen voor de startersvrijstelling. De voorwaarde is wel dat u niet al eerder van de startersvrijstelling gebruik heeft gemaakt.
 
Voor eigen bewoning
De voorwaarde is dat u zelf in de nieuw aangekochte woning gaat wonen. De Belastingdienst controleert dit onder meer bij de gemeentelijke basisadministratie. In beginsel geldt dat u minstens een half jaar daadwerkelijk in de woning moet hebben gewoond. Mocht blijken dat misbruik is gemaakt van de startersvrijstelling, dan zal de Belastingdienst overgaan tot naheffing en, waarschijnlijk, het in rekening brengen van een (forse) boete.
 
Grens € 400.000 vanaf 1 april 2021
Nu geldt nog geen maximale koopprijs voor de woning. Maar vanaf 1 april 2021 geldt dat de startersvrijstelling alleen kan worden gebruikt als de koopprijs van de woning € 400.000,- is of lager. Tot die datum maakt het voor de startersvrijstelling dus niet uit wat de koopprijs van de woning is.
 
Wordt een starter samen met zijn/haar partner eigenaar van de woning en is deze partner geen starter? Dan geldt de startersvrijstelling alleen voor de starter en wel voor zijn/haar deel van de woning. Als de starter en zijn/haar partner ieder voor de helft eigenaar worden van de woning, moet over de helft van de koopprijs 2% aan overdrachtsbelasting worden betaald, zodat in dat geval de overdrachtsbelasting per saldo 1% bedraagt.
 
Als zij toch willen profiteren van de gehele vrijstelling, dan kunnen zij de woning uitsluitend op naam van de starter aankopen.
 
Voorbeeld starter en niet-starter kopen een woning
  • Man: 37 jaar en vrouw: 33 jaar.
  • Koopprijs eerste woning (voor eigen gebruik / hoofdverblijf): € 200.000. 
  • Te betalen overdrachtsbelasting is nu € 2.000.
  • De vrouw is starter, want onder de 35 jaar, en hoeft over haar helft geen overdrachtsbelasting te betalen.
  • De man valt niet onder de vrijstelling, want ouder dan 35 jaar. Hij zal 2% overdrachtsbelasting moeten afdragen over zijn helft.
  • Aangezien beiden 50% van de woning gaan bezitten, is de totale overdrachtsbelasting € 2.000 (2% van €100.000 of 1% over € 200.000).
 
Niet voor eigen bewoning? Dan 8%
Wie geen starter is, betaalt 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs van de woning. Dat was vóór 2021 ook al zo. Nieuw is het percentage dat geldt voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen, bijvoorbeeld als u een woning koopt voor belegging/verhuur, een recreatiewoning of voor uw studerende kinderen. In die gevallen betaalt de koper 8% aan overdrachtsbelasting.
 
Ook bij de koop van een perceel grond of een bedrijfshal geldt sinds dit jaar een percentage van 8% voor de overdrachtsbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor aandelen in een zogenoemde ‘vastgoed-BV’. Het algemene percentage van 6% bestaat niet meer.
 
Formulieren van de Belastingdienst
Als u een woning koopt om zelf in te gaan wonen geldt dus het lage percentage overdrachtsbelasting van 2% of 0%. Om hiervoor in aanmerking te komen neemt de notaris voor u een tekst op in de akte en vult u als koper een formulier van de Belastingdienst in. De notaris helpt u daarbij en zorgt ervoor dat bij de overdracht het juiste formulier van de Belastingdienst voor u klaar ligt zodat u dat kunt ondertekenen.
 
Dijkstra Jansen Bergman notarissen helpt u graag als u vragen heeft over de overdrachtsbelasting in zijn algemeenheid of als u ander advies wilt over bijvoorbeeld het al dan niet gebruiken van de startersvrijstelling.