Stamrechtvrijstelling per 2014 verleden tijd

Crisis. Ontslagen. Verhoging van AOW-leeftijd. Pensioen in eigen beheer. Er zijn steeds meer redenen om maatregelen te nemen waarmee u fiscaal zo voordelig mogelijk kunt zorgen voor een constant periodiek inkomen. Tot nu toe voorziet de stamrecht BV in die mogelijkheid. De stamrechtvrijstelling waarop dat gebaseerd is, gaat echter zijn laatste maanden in en vervalt per 1 januari 2014. Vanaf die datum worden ontslagvergoedingen volledig belast in box I.


Bestaande stamrechten hoeven vanaf 1 januari 2014 niet meer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. U kunt het bedrag in 2014 in één keer uitkeren, daarvan wordt dan 80% belast. Keert u na 2014 uit, dan wordt 100% van de uitkering belast.

Dreigt voor u ontslag? dan kunt u het beste proberen nog dit jaar een regeling te treffen. Tot 1 januari 2014 kunt u nog gebruik maken van de stamrechtvrijstelling, zodat u het stamrecht in 2014 in één keer kan uitkeren en over 20% van de uitkering geen belasting hoeft te betalen.