Staat van aanbrengsten in huwelijkse voorwaarden niet altijd heilig

In veel huwelijkse voorwaarden is bepaald dat bij echtscheiding wordt afgerekend alsof er een algehele gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten heeft bestaan. Vaak is de uitzondering daarop de waarde van het in het huwelijk ingebrachte vermogen van beide partners afzonderlijk. En die moet blijken uit de staat van aanbrengsten die aan de akte is gehecht. Bij de interpretatie daarvan speelt echter ook de bedoeling waarmee die staat is opgesteld.


Het kan voorkomen dat bij het opstellen van de staat van aanbrengsten een onderdeel van het vermogen van een van beide partners over het hoofd is gezien. Bij een eventuele echtscheiding is dan een mogelijk geschil geboren. Kan dan worden gesteld dat het de bedoeling was om de waarde van dit vermogensonderdeel buiten de verrekening te houden? En houdt die stelling dan stand voor de rechter?

De rechter beantwoordt die vraag niet alleen op grond van de tekst en inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Hij zal ook in de overweging meenemen wat partijen over en weer hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en wat zij in dat verband redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. En, de rechter kent ook gewicht toe aan wat de notaris in het kader van voorlichting heeft besproken over de inhoud, strekking en betekenis van de (bepalingen in) de huwelijkse voorwaarden.

In de praktijk blijkt dat een redelijke uitleg van dergelijke huwelijkse voorwaarden meebrengt dat alles wat is aangebracht buitende de verrekening blijft en dat vermelding daarvan op de staat van aanbrengsten niet doorslaggevend is. Het gaat uiteindelijk om de bedoeling van partijen en wat de notaris daarover aan partijen heeft meegedeeld.

Kortom, de staat van aanbrengsten is niet altijd heilig, de bedoeling daarachter is bepalend.

Wilt u meer weten over regelingen voor vermogensverdeling in huwelijkse voorwaarden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.