Splitsingsakte verhindert niet gebruik dakterras

Bij veel besluiten van de algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaars speelt de splitsingsakte een leidende rol. Zo ook wanneer aan de eigenaar van één van de woonappartementen in het complex toestemming verleend wordt voor ingebruikname van een dakterras. De vraag is of zo'n besluit wel geldig is. Het lijkt er op dat hiermee een voor gemeenschappelijk gebruik bestemd deel van het complex in gebruik wordt gegeven aan één eigenaar.


Het Hof heeft zich in een concreet geval over die vraag gebogen. Het Hof oordeelt dat de bestemming van het dak als zodanig niet wijzigt door de toestemming van de VvE aan één van de appartementsgerechtigden om het dak als dakterras in gebruik te nemen. De functie van het dak blijft gehandhaafd, de overige appartementseigenaren worden niet beperkt in het gebruik van het dak in de oorspronkelijke bestemming.

Zolang er geen sprake is van het geven van een exclusieve gebruiksbevoegdheid aan één eigenaar, is er geen enkele beperking voor de overige eigenaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u als appartementseigenaar binnen de grenzen van de splitsingsakte heeft? Bel ons voor het maken van een afspraak.