Smalle grens tussen wel en niet zuiver aanvaarden erfenis

Wanneer heeft u een erfenis wel of niet zuiver aanvaard? Het blijft de gemoederen voortdurend bezig houden, getuige de vele zaken waarin de rechter de knoop moet doorhakken. Wie voor of na het beneficiair (onder voorwaarde dat het saldo positief is) aanvaarden van een erfenis toch handelingen verricht waarmee schuldeisers benadeeld worden, heeft zuiver aanvaard. Dat is de regel.


Eerder dit jaar sprak de rechtbank Den Haag zich uit in een zaak waarin een erfgenaam een maand na het overlijden van zijn moeder haar erfenis beneficiair aanvaardde. Hij had intussen wel diverse kosten uit de nalatenschap betaald, zoals de bloemen bij de crematie, het diner na de crematie, de bedankbriefjes en de akte van beneficiaire aanvaarding.

Volgens een van de schuldeisers had de erfgenaam daarmee de grens overschreden en kon hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden die niet uit de nalatenschap betaald konden worden. Gelukkig voor de erfgenaam beschermt de wet hem. Er is geen sprake van stilzwijgende aanvaarding van de erfenis als daaruit kosten in verband met de uitvaart worden betaald. Het gaat daarbij om aan alle kosten die met het oog op een passende uitvaart zijn gemaakt: de kosten van bekendmaking overlijden, de verklaring van overlijden, het vervoer van de overledene, de begrafenisondernemer, de kist, de bloemen, de rouw- en volgauto's, de uitvaartdienst, de cateringplechtigheid, het grafrecht, het graf, de grafbedekking en de dankcorrespondentie.

Het was in dit geval niet van belang of de erfgenamen hadden besloten om de kosten van het diner terug te betalen aan de boedel, of dat de terugbetaling op initiatief van de notaris was gebeurd. Ook het voldoen van de kosten van de akte beneficiaire aanvaarding betekent niet automatisch een zuivere aanvaarding van de erfenis. Het gaat er om of de erfgenaam daarbij de bedoeling had de erfenis zuiver te aanvaarden. Daarvan was in dit geval geen sprake.

Hoe dan ook, de grens blijft smal. Wilt u zekerheid, vraag het ons. Wilt u meer weten over het aanvaarden van een erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.