Slechte waterkwaliteit reden tot ontbinding voorlopig pachtcontract

Een tuinder heeft water van goede kwaliteit nodig om zijn gewassen te kunnen telen. Wat nu als u al een voorlopig pachtcontract voor een kas hebt gesloten en uit onderzoek blijkt dat zowel leidingwater als bronwater ongeschikt zijn om de door u beoogde gewassen te telen? Kunt u onder het voorlopig pachtcontract uit?


De pachtkamer van het Gerechtshof in Arnhem heeft vorige maand bepaald dat de ontoereikende kwaliteit van het water voor een tuinder een gegronde reden kan zijn om een voorlopig pachtcontract voor een kas te laten ontbinden. In de betreffende zaak ging het om water met een te hoog natriumgehalte om er komkommers mee te kunnen telen. Om die reden kan de tuinder van de pachtovereenkomst af zien.

Het heeft de nodige tijd geduurd voordat de voor de teler gunstige conclusie kon worden getrokken. Met de uitspraak van het Gerechtshof is voorkomen dat de tuinder een hoge schadevergoeding wegens gederfde pachtinkomsten zou moeten betalen.

Wilt u weten welke risico's u loopt als u een al dan niet voorlopig pachtcontract wilt afsluiten? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.