Slecht onderzoek naar koper BV komt DGA duur te staan

Een nachtmerrie voor elke DGA (directeur-grootaandeelhouder) van een BV is het risico dat hij of zij na verkoop van de aandelen in de BV aan een derde die BV na niet al te lange tijd failliet ziet gaan. U ziet in uw nachtmerrie de schuldeisers al op de stoep staan om bij u verhaal te halen. Of uw nachtmerrie werkelijkheid wordt hangt af van het antwoord op de vraag of u al dan niet voldoende onderzoek heeft gedaan naar de bedoelingen van de koper van uw aandelen.


Een interessant voorbeeld is wanneer u uw aandelen heeft verkocht aan een stichting en dat door die stichting de aandelen dezelfde dag of iets later worden overgedragen aan een derde. Als blijkt dat degenen die betrokken zijn bij die overdracht veelvuldig bestuurder zijn geweest van rechtspersonen die failliet zijn gegaan, dan heeft u een probleem. In een dergelijk geval staat eigenlijk wel vast dat de aandelentransacties erop waren gericht verhaal van bestaande vorderingen op de BV onmogelijk te maken of in elk geval om bestaande vorderingen te omzeilen.

Heeft u zich er onvoldoende van overtuigd dat uw BV niet in handen zou vallen van een koper die zich niets zou aantrekken van bestaande vorderingen, dan treft u een ernstig verwijt. U heeft dan de facto het risico voor uw crediteuren op de koop toe genomen.

U loopt dan een groot risico dat de rechter u tegenover de schuldeisers van de BV aansprakelijk stelt wegens onrechtmatige daad.

Wilt u meer weten over de juridische haken en ogen bij het kopen en verkopen van aandelen in een BV? Bel ons voor een afspraak en wij helpen u de transactie juridisch zodanig vorm te geven dat uw aansprakelijkheidsrisico's tot een minimum worden beperkt.