Schulden verdelen bij scheiden niet altijd duidelijk

Eén op de drie huwelijken in Nederland eindigt in echtscheiding. Daarbij worden de partners ook geconfronteerd met zakelijke en juridische aspecten. Zoals het verdelen van schulden. Hoe zit het met schulden die zijn aangegaan vóór het huwelijk en wat gebeurt met schulden die tijdens huwelijk zijn gemaakt?


Schulden die van vóór het huwelijk dateren moeten – als u gaat scheiden – heel vaak ook worden gedeeld. Weinigen realiseren zich dat het huwelijk niet alleen gemeenschappelijk eigendom van bezittingen meebrengt, maar ook gemeenschappelijk eigendom van schulden. Dat kunt u alleen voorkomen door te trouwen op huwelijkse voorwaarden.

Net als voor de voorhuwelijkse schulden blijft u – zonder huwelijkse voorwaarden – voor schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan, na het einde van het huwelijk elk afzonderlijk aansprakelijk. Dat geldt ook als u in een echtscheidingsconvenant een (andere) verdeling met elkaar hebt afgesproken. Echter, dan kunt u uw ex-partner wel in vrijwaring oproepen als u door derden wordt aangesproken. Dit betekent dat u wel de gehele schuld moet voldoen, maar dat u het betaalde bedrag vervolgens voor een deel weer kunt verhalen op uw ex-partner.

Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan gelden bij echtscheiding voor de verdeling van het vermogen en de goederen in principe deze huwelijkse voorwaarden. Overigens kunnen er wel tijdens een huwelijk op huwelijkse voorwaarden gemeenschappelijke schulden zijn ontstaan, waarvoor dan elk voor de helft aansprakelijk blijft.

Zekerheid. Of niet?

Het is nog maar de vraag of de door u gekozen verdeling van schulden stand houdt. Als een van u een schuld overneemt, is dat puur een afspraak tussen u beiden, behalve als de schuldeiser akkoord gaat met de schuldovername. Als de schuldeiser niet akkoord gaat, dan kan deze ook na de scheiding u beiden nog steeds aanspreken om de hele schuld te voldoen.

Huwelijkse voorwaarden bieden zekerheid. Of toch niet? Ook al bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, het kan altijd anders lopen dan u dacht. Bijvoorbeeld als u met uw bedrijf failliet gaat en de woning op naam van uw partner staat. Het kan zo maar zijn dat het eigen vermogen van de partner die niet failliet is toch in de in de failliete boedel moet worden meegenomen.

Er kan alsnog afgerekend moeten worden over het vermogen dat juist (bewust) afgeschermd was door de huwelijkse voorwaarden. Een woning kan in de failliete boedel vallen, tenzij u kunt aantonen dat het huis met eigen middelen van de niet failliete partner was gefinancierd.

Pas na inschrijving van de scheiding bij de burgerlijke stand bent u beiden verlost van het risico van aansprakelijkheid voor schulden die door de ex-partner zijn aangegaan.

Wilt u weten welke risico's u loopt met schulden bij echtscheiding? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.