Schenkingsvrijstellingen voor instellingen met sociaal belang

In de Successiewet worden alle instellingen die zowel een particulier belang van de leden als een algemeen sociaal belang behartigen, vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Dat geldt als uw vereniging of stichting is aangemerkt als SBBI, Sociaal Belang Behartigende Instellingen.


Het is niet helemaal duidelijk wanneer u een SBBI-status heeft. In de wet staat niet wanneer sprake is van een ‘sociaal belang'. Alleen voor sportverenigingen en dorpshuizen is het duidelijk, die vallen er automatisch onder. Mogelijk zullen ook muziekverenigingen zich als zodanig kwalificeren. Weet u niet of uw vereniging in aanmerking komt, neem dan contact met ons op. Samen met u bezien wij dan wat de mogelijkheden zijn.

Het verschil tussen een instelling met ANBI-status (goede doelen) en een SBBI is dat de ANBI-status door de Belastingdienst wordt vastgelegd in een beschikking. Een ander verschil is dat een schenking aan een ANBI-instelling aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en een gift aan een SBBI niet. Alleen als u periodiek (lijfrente)giften aan een SBBI wilt geven, hebt u onder voorwaarden wel recht op aftrek. Een belangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om een vereniging met ten minste 25 leden.