Schenkingen tot € 100.000 vrij van schenkbelasting

Prinsjesdag kende zo hier en daar ook goed nieuws. De komende vijftien maanden, van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000. Voorwaarde is wel dat het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning of aflossing van eigen woningschuld.


Het geschonken bedrag is vrijgesteld van schenkbelasting als het bedrag wordt gebruikt voor:

  1. verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning en/of
  2. afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming en /of
  3. aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld.

De vrijstelling voor deze verhoogde schenking geldt voor iedereen en is niet beperkt tot de relatie ouder-kind. Evenmin geldt een leeftijdsbeperking.

Als een kind al van zijn of haar ouder de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 heeft ontvangen, dan komt dit bedrag in mindering op de nieuwe vrijstelling.

Wilt u meer weten over schenkingen en het vastleggen daarvan in een akte? Bel ons voor het maken van een afspraak.