Schenking op papier schept ook verplichtingen na echtscheiding

In de praktijk schenken veel ouders hun kinderen geld op papier. De voordelen zijn onder meer het benutten van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling, de aftrekbaarheid van de schuld in box 3 van de Inkomstenbelasting en de besparing op de erfbelasting voor de kinderen, omdat de schenking als schuld van de nalatenschap wordt aangemerkt als er jaarlijks een rente van minimaal 6% wordt betaald.


Een schenking op papier houdt in dat er een bedrag aan de kinderen schuldig wordt erkend. De naam zegt het eigenlijk al. De schenking bestaat alleen op papier en de schenker hoeft het bedrag niet daadwerkelijk over te maken. Een schenking op papier moet worden opgesteld door de notaris. De ontvanger kan de schuld pas opeisen bij het overlijden van de schenker. Wat wel moet worden betaald is de jaarlijkse rente over de schenking.

Onlangs was er een rechtszaak waarin een gescheiden vrouw, die tijdens haar huwelijk samen met haar toenmalige echtgenoot geld op papier had geschonken aan haar kind, niet meer in staat was de jaarlijkse verschuldigde rente aan haar kind te betalen. Zij vorderde voor de Rechtbank dat de schenkingsovereenkomst moeten worden gewijzigd.

Het kind heeft na de scheiding, maar voor het sluiten van het echtscheidingsconvenant, aangegeven dat hij verwachtte dat zijn ouders de verplichting tot het betalen van de rente zouden blijven nakomen. Vervolgens is in het echtscheidingsconvenant door de scheidende echtgenoten afgesproken dat zij de schenkingsovereenkomsten zouden splitsen en ieder 50% met het kind zouden afwikkelen.

De bedoeling van de scheidende echtgenoten en de inhoud van het echtscheidingsconvenant was voor het resultaat van deze rechtszaak van groot belang. In het convenant was niet opgenomen dat er overleg zou volgen om de overeenkomst aan te passen wegens veranderende inkomsten- en/of vermogenssituaties. Ook is niet gebleken dat daar tijdens de onderhandelingen over is gesproken. De Rechtbank gaat er daardoor vanuit dat het de bedoeling van de scheidende echtgenoten was om ook na hun echtscheiding de afspraken met hun kind in stand te laten.

De Rechtbank ging dus niet mee in de vordering, en liet de gemaakte afspraken in stand.

Gaat u scheiden? Zorg dat u niet voor onaangename verassingen komt te staan. Bel voor het maken van een afspraak en wij kunnen u adviseren over uw positie na de echtscheiding.
Bent u benieuwd wat de voordelen van een schenking op papier zijn in uw situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.