Schenking om AWBZ-bijdrage te drukken niet altijd succesvol

In veel gevallen wordt het vermogen van mensen die vanwege een aandoening of beperking in een zorginstelling wonen, beheerd door (beschermings)bewindvoerders. In veel gevallen zijn dat familieleden. Sinds 1 januari 2013 is voor hen de verleiding groot om vanwege de ingevoerde vermogensbijtelling schenkingen te doen om dat vermogen te drukken. Om dat te kunnen doen hebben zij daar toestemming van de kantonrechter nodig. Die blijkt niet zo meegaand.


De kantonrechter in Zeeland heeft een dergelijk verzoek afgewezen. Het argument is dat de bewindvoerders de rechter eigenlijk vragen om de nadelen van de nieuwe AWBZ-wetgeving te ontlopen en daarmee de hele bedoeling van de wet. Het eigen vermogen van de onderbewindgestelde opzettelijk (laten) verlagen frustreert de werking van de wet en is alleen in het belang van de ontvangers van de schenking(en).

De vraag of een schenking – op korte en op lange termijn – ook in het belang van de onderbewindgestelde is hangt af van meer factoren:

  1. Er moet voldoende vermogen overblijven om in diens huidige en toekomstige behoeften te kunnen voorzien.
  2. De leeftijd van de onderbewindgestelde.
  3. Het al dan niet aanwezig zijn van een schenkingstraditie

Ook al vinden veel mensen de hoge eigen AWBZ-bijdrage onrechtvaardig, dat betekent nog niet dat bestaande wetgeving niet moet worden uitgevoerd.

Wilt u meer weten over schenkingen, mede in relatie tot (mogelijk toekomstige) opname van uzelf of van een familielid in een zorginstelling? Neem contact met ons op en maak een afspraak. Wij helpen u met het inzichtelijk maken van de regels en de mogelijkheden die u beschikbaar staan.