Schenk- en erfbelasting 2017

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 638.089, voor kinderen € 20.209. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 53.176(te gebruiken voor studie of eigen woning) of € 25.526 (vrije besteding).


Zonder beperking kan er in 2017 eenmalig € 100.000 belastingvrij geschonken worden.
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.320 (jaarlijkse vrijstelling).

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2017

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

(tot € 122.269) 10%

(tot € 122.269) 18%

(tot € 122.269) 30%

Zie ()

(v.a. € 122.269) 20%

(v.a. € 122.269) 36%

(v.a. €122.269) 40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 638.089

Kinderen en kleinkinderen

€ 20.209

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 60.621

Ouders

€ 47.859

Overige verkrijgers

€ 2.129

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 5.320

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 25.526

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie of aankoop van een huis)

€ 53.176

Eenmalig zonder beperkingen

Overige verkrijgers

€ 100.000

€ 2.129

 

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.060.298 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.060.298; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

 

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciƫle dorpshuizen. Ook SBBI's hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.