Scheidingsregeling in samenwooncontract? Fiscus coulant.

Wie regels voor een onverhoopte scheiding al vastlegt in het samenlevingscontract, kan rekenen op een coulante houding van de Belastingdienst. Dat u mogelijk na een mooie periode van samenwonen uit elkaar gaat is geen feestelijk moment. Maar als u niets geregeld heeft over de financiële afhandeling en u wilt bij de scheiding wél regelingen daarvoor treffen, dan staat de fiscus klaar om zijn deel binnen te halen.


Samenwoners zijn erg kwetsbaar ingeval van scheiding. Het maakt dan niet uit of u kort of lang samenwoont. Wettelijke regelingen die op echtparen en geregistreerde partners van toepassing zijn gelden niet voor samenwoners. Samenwoners lopen dus het risico aan het eind van de rit met lege handen te staan of met een flinke fiscale claim opgezadeld te raken.

Belangrijk is regelingen te treffen over verdeling van inkomen en vermogen in het geval de relatie eindigt. Datzelfde geldt voor alimentatie en partnerpensioen. Dit laatste is voor getrouwde stellen en geregistreerde partners bij wet geregeld. Voor samenwoners geldt dat niet, u behoudt elk uw eigen inkomen, vermogen en pensioen.

Zonder regeling kan het betalen van alimentatie als een schenking worden gezien. Daarover moet schenkbelasting worden betaald. En degene die de alimentatie betaalt, loopt het risico dat de betaling niet aftrekbaar is. Hij zou het hooguit op basis van “morele verplichting” van de belasting kunnen aftrekken.

Ook als er – zonder nadere regeling – een deel van het spaargeld van de ene partner naar de ander zou gaan, staat de fiscus klaar: schenkbelasting in het hoogste tarief van tenminste 30%.

Natuurlijk, u bent niet van plan uit elkaar te gaan. Daarom is het juist nu het goede moment om al dit soort zaken goed te regelen en vast te leggen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een samenlevingscontract in relatie tot overlijden of onverhoopte scheiding? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.