Scheiden zonder ouderschapsplan soms mogelijk

De verplichting voor scheidende ouders om een ouderschapsplan op te stellen is niet zo absoluut als het lijkt. Soms blijkt u onder bepaalde voorwaarden aan deze verplichting te kunnen ontsnappen. In een ouderschapsplan maakt u afspraken over verdeling van zorg en opvoeding, over kinderalimentatie en over informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de kinderen. De wet kent enkele uitzonderingsbepalingen. Welke zijn dat en wat hebt u er aan?


Wilt u scheiden zonder ouderschapsplan? Er zijn rechters die er dan zelf een opstellen. En al is er een ouderschapsplan, dan kan het voorkomen dat een rechter dat niet ver genoeg vindt gaan en om aanvulling verzoekt. Maar om de wettelijke uitzonderingen kan niemand heen.

Wanneer kunt u scheiden zonder een ouderschapsplan te maken? Die situaties staan met naam en toenaam genoemd:

  1. Als het redelijkerwijs onmogelijk is voor de ouders om samen een ouderschapsplan op te stellen, kan de rechter een uitzondering maken. Dit komt bijvoorbeeld voor als een van de ouders psychisch niet in staat is goed te kunnen communiceren.
  2. Als u anders samenwoont dan op basis van een huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt in de praktijk geen sanctie als u geen ouderschapsplan maakt. Dit ondanks de verplichting die het Burgerlijk Wetboek u oplegt. Gelet op verschillende geluiden in de samenleving is het best mogelijk dat deze ontsnappingsroute op termijn zal worden afgesneden

Wilt u meer weten over scheiden en de juridische complicaties die daarbij komen kijken? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.