Samenwoners kunnen schenk- en overdrachtsbelasting voorkomen

Met een in uw samenlevingscontract vastgelegde “dringende verplichting van moraal en fatsoen en wederzijdse zorgplicht aan elkaar” kunt u zich de nodige belasting besparen. Bijvoorbeeld als u deze clausule verbindt aan een regeling om de hypotheekschuld onderling te verdelen, ook als het huis al eigendom is van één van de samenwoners.


Een mogelijkheid is om uw partner een renteloze lening te verschaffen waarmee deze zijn of haar deel van de hypotheekschuld voldoet. U verbindt daar dan ook de clausule aan dat u meedeelt in de waardeontwikkeling van het huis. Afhankelijk van de afspraken in de samenlevingsovereenkomst – bijvoorbeeld de dringende verplichting van moraal en fatsoen en wederzijdse zorgplicht – is over deze transactie geen schenk- en overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit staat nog los van de wederzijdse zorgplicht.

Een echtgenoot kan participeren in de waardeontwikkeling van een goed dat door de andere echtgenoot is aangeschaft en krijgt daarmee een belang bij het achterliggende goed. Als dit vergoedingsrecht betrekking heeft op de waardeontwikkeling van een onroerende zaak, kan sprake zijn van een zogenaamde economische eigendomsverkrijging. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat het niet gewenst is dat over deze verkrijging als gevolg van dit vergoedingsrecht overdrachtsbelasting wordt geheven.

De belastinginspecteur kan de afspraken in het samenlevingscontract weliswaar niet toetsen, maar leest er wel uit – in combinatie met het feit dat ook de andere partner meedeelt in eventuele overwaarde – dat er geen sprake is van schenking.

Wilt u meer weten over samenlevingscontracten in het algemeen of over de regeling om uw hypotheekschuld onderling te verdelen in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.