Samenwoner zonder testament loopt groot risico

Testamenten waarin ongehuwde samenwoners elkaar tot enig erfgenaam hebben benoemd onder de verplichting een geldbedrag schuldig te erkennen aan de kinderen zijn aan revisie toe. De wet biedt sinds dit jaar ruimte om deze testamenten zodanig aan te passen dat over de niet-opeisbare vordering en schuld belasting met worden betaald.


Veel (ongehuwde) samenwoners met kinderen hebben naast een notarieel samenlevingsovereenkomst ook testamenten gemaakt om er voor te zorgen dat na overlijden naast de kinderen ook de partner als erfgenaam kwalificeert. Omdat de wettelijke verdeling alleen voor gehuwden geldt (en voor hen die samenwonen als geregistreerd partner in de zin van het geregistreerd partnerschap), was in het verleden het gebruik om de kinderen bij overlijden van een ouder via een legaat een niet-opeisbare geldvordering op de (stief)ouder te verlenen.

Sinds 2003 was het daarnaast ook mogelijk om een quasi-wettelijke-verdeling te maken. Daarin wordt bepaald dat de nalatenschap tussen de langstlevende en de kinderen verdeeld dient te worden alsof de wettelijke verdeling van toepassing is.

De vorm van deze testamenten kan sinds 1 januari 2010 gevolgen hebben. Tot en met 2009 gold voor beide testamentsoorten dat na overlijden de vorderingen van de kinderen en de schuld van de langstlevende als vermogen moesten worden opgegeven voor de Inkomstenbelasting (Box 3-vermogen).

Sinds 1 januari 2010 worden voor de Inkomstenbelasting ongehuwde samenwoners met een quasi-wettelijke-verdeling echter gelijk getrokken met gehuwden die kinderen hebben. De niet-opeisbare vordering en schuld hoeven hierdoor niet langer te worden opgegeven (defiscalisering), waardoor u behoorlijk voordeliger uit kan zijn.

Voor testamentvormen waarbij ongehuwde samenwoners elkaar tot enig erfgenaam hebben benoemd onder de verplichting om een geldbedrag schuldig te erkennen aan de kinderen, geldt de defiscalisering (nog steeds) niet. Deze testamenten moeten dus terug nar de notaris, voor een check en eventuele aanpassing.

Vanaf 1 januari 2010 geldt overigens óók de nieuwe erfbelasting, waardoor het aan te bevelen is vóór die datum gemaakte testamenten in zijn algemeenheid op gewijzigde fiscale gevolgen te laten beoordelen.

Wilt u voorkomen dat uw kinderen vanwege een verouderd testament te veel erfenisbelasting moeten betalen? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.