Samenwoner ... bent u wel Milleniumproof?

Het ongehuwd samenwonen is al jarenlang ingeburgerd als samenlevingsvorm. In diverse wetten en andere voorschriften is dan ook al het nodige geregeld voor samenwoners. Voor veel regelingen geldt dat voor ongehuwd samenwonende partners dezelfde regels gelden als voor getrouwde stellen. Daardoor hebben soms samenwoners het idee dat “alles wel goed geregeld zal zijn”. Maar dat is lang niet altijd het geval. Voor enkele belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld het erfrecht bij overlijden van een partner, is zelfs zo goed als niets voor samenwoners geregeld. Wat kunt u daar aan doen?


Een bekend voorbeeld uit de media van iemand die tijdens zijn leven niets had geregeld, is de Zweedse bestsellerauteur Stieg Larsson van de Milennium-thrillerreeks. Een voorbeeld dat enorm tot de verbeelding spreekt, want de rechten van zijn boeken brachten miljoenen op. Die miljoenenerfenis ging na overlijden van Stieg Larsson niet naar de vrouw waar hij jaren mee had samengewoond. In plaats daarvan waren zijn vader en broer, met wie Stieg een minder goede relatie had, zijn enige erfgenamen.

Nu speelt dit geval zich af in Zweden, maar in Nederland zou het op precies dezelfde manier zijn afgelopen. Met andere woorden als uw samenwonende partner overlijdt, bent u erfrechtelijk “vreemdelingen” van elkaar; u erft dan dus niets en alles gaat naar de familie van uw overleden partner.

Een groeiend aantal samenwoners is zich hiervan bewust. Zij laten zich door hun notaris adviseren over oplossingen. Bij samenwoners is vaak het sluiten van een samenlevingsovereenkomst een prima uitkomst. In zo'n samenlevingsovereenkomst legt u uw onderlinge financiële afspraken vast, maar ook bijvoorbeeld afspraken over het nabestaandenpensioen. In de samenlevingsovereenkomst kunt u ook zaken afspreken die gaan gelden na overlijden van u zelf of uw partner. Zo kunt u vastleggen dat de gemeenschappelijke bezittingen na overlijden van de ene partner volledig eigendom zullen worden van de andere partner. Vaak gaat het daarbij om zaken als de gemeenschappelijke woning, de gemeenschappelijke inboedel en meestal ook de gemeenschappelijke betaalrekening.

Naast samenlevingscontract ook testament

Maar in de samenlevingsovereenkomst moet het wel gaan over gemeenschappelijke bezittingen. Alleen daarover kunnen afspraken worden gemaakt die gaan werken na overlijden. Bezittingen die op naam van één van u beiden staan, kunnen dus bij samenlevingsovereenkomst niet aan de partner vermaakt worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eigen spaarrekening of de auto waarvan één van u eigenaar is. Er bestaat een prima manier om dergelijke bezittingen bij de juiste persoon te laten terechtkomen. Dat kunt u doen door een testament te maken. In een testament kunt u bovendien nog andere voor u belangrijke onderwerpen goed regelen. Bijvoorbeeld dat u wilt dat uw partner uw uitvaart gaat regelen.

Voor sommige samenwoners geeft een samenlevingsovereenkomst uitstekende oplossingen, ook na het overlijden van een partner. Voor een andere groep samenwoners is daarnaast een testament heel belangrijk. Wat voor u geldt, hangt vooral af van uw persoonlijke situatie en uw eigen wensen.

U hoeft geen beroemde Zweedse schrijver te zijn; ook voor u is het verstandig om goed te laten beoordelen of bij u alles “millennium-proof” is. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.