Samenwonen biedt juridische vrijheid én vermijdbare risico's

Ongehuwd samenwonen is een heel gangbaar verschijnsel geworden in de laatste 30 jaar. Sommige samenwoners kiezen bewust voor de juridische “vrijheid” van het ongehuwd samenwonen. Dus zonder alle voorschriften en regels die gelden voor het huwelijk. Wetten en regels in Nederland houden daar slechts beperkt rekening mee. Soms is er voor samenwoners iets geregeld, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Vooral op een paar belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld het erfrecht, is zelfs zo goed als niets voor samenwoners geregeld. U kunt daar iets aan doen.


Bij samenwoners wordt bijvoorbeeld de vader niet automatisch ook juridisch de vader van het kind. Daarvoor moet de vader het kind erkennen bij de gemeente. Als hij daarnaast ook het ouderlijk gezag wil krijgen, moet dat door de rechter nog worden toegewezen. De meeste samenwoners weten wel dat ze “iets moeten doen” als ze een kind krijgen. Zij zorgen voor die erkenning en het ouderlijk gezag. Daardoor ontstaat bij veel samenwoners de gedachte dat alles geregeld nu is. Maar niets is minder waar.

Bij overlijden van één van de partners is namelijk voor pensioen en erfrecht helemaal nog niets geregeld. Met andere woorden, bij overlijden van één van de partners is de langstlevende totaal onbeschermd; de kinderen erven en de langstlevende krijgt (meestal) geen nabestaandenpensioen.

Naast testament ook samenlevingsovereenkomst

Wilt u dat uw partner verzorgd achterblijft? Dan doet u er goed aan door dat zelf te regelen. In een testament kunt u regelingen vastleggen waardoor uw partner net zo verzorgd achterblijft als wanneer u getrouwd zou zijn geweest. Heeft u als samenwoners ook kinderen, dan is daarnaast een samenlevingsovereenkomst een “must”.

Daarmee zorgt u er namelijk voor dat bij uw overlijden uw partner echt goed verzorgd achterblijft. Aanspraken van de kinderen worden met een samenlevingsovereenkomst namelijk uitgesteld tot na overlijden van de laatste ouder. Met de samenlevingsovereenkomst kunt u er ook voor zorgen, dat uw partner recht krijgt op nabestaandenpensioen.

Steeds vaker worden in een samenlevingsovereenkomst ook afspraken gemaakt voor een “scheiding”. Ook zo'n terrein waar de wetgever voor samenwoners helemaal niets heeft geregeld. Voor samenwoners geeft een samenlevingsovereenkomst uitstekende oplossingen, na overlijden van een partner, maar niet alleen dan. Ook kan soms daarnaast een testament heel belangrijk zijn.

Wat voor u geldt, hangt vooral af van uw persoonlijke situatie en uw eigen wensen. Bel ons voor het maken van een afspraak.