Samenlevingscontract steeds populairder

Het aantal samenwonende mensen in Nederland – getrouwd en ongetrouwd – staat al jarenlang rond vier miljoen stellen. Twee jaar geleden was nog 81% daarvan getrouwd, maar die verhouding is rap aan het veranderen. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) ziet het percentage de komende decennia jaarlijks met een half procent veranderen ten gunste van ongetrouwd samenwonen. En die sluiten in toenemende mate samenlevingsovereenkomsten.


Dat er minder wordt getrouwd betekent niet dat partners geen afspraken maken. Ruim de helft van ongetrouwde samenwoners heeft inmiddels een samenlevingscontract. De een vindt dat een verzakelijking van relaties, de ander ziet dat de manier waarop relaties tegenwoordig worden vorm gegeven voortkomt uit individualisering, een derde ziet vooral een verschuiving van het regelen van zorgplicht voor de partner van instituties naar individuele partners.

Dat resulteert in een op maat gemaakte overeenkomst met elkaar. Belangrijk is het maken van afspraken als er vermogen in het spel is, wat heel vaak het geval is. Minder dan voorheen wordt op “gevoel” afgegaan, maar juist zakelijke afspraken gemaakt. Twee belangrijke aanleidingen om een samenlevingscontract te maken – naast het enkele feit van gaan samenwonen – zijn het kopen van een huis of het krijgen van kinderen.

Een samenlevingscontract is ook in fiscaal opzicht van belang, vooral ten aanzien van erfbelasting!

Wilt u weten of een samenlevingscontract in uw geval positief uitpakt? Klik dan op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.