Ruilverkavelingslasten goed regelen bij verkoop

Een aantekening in de kadastrale registers dat ruilverkavelingsrente is te verwachten bij een verkocht/gekocht perceel is niet voldoende om er van uit te gaan dat de koper op de hoogte is van mogelijke verplichtingen tot het betalen van die rente. De verkoper heeft in deze situatie een mededelingsplicht, die de rechter belangrijker vindt dan de onderzoeksplicht van de koper.


Er hoeft niet eens een geschil te zijn dat de ruilverkavelingslasten moeten worden aangemerkt als een bijzondere last of beperking. Als de verkoper niet uitdrukkelijk heeft gemeld – en ook vastgelegd – dat er ruilverkavelingsrente valt te verwachten, mag er niet van uit gegaan worden dat de koper daarvan op de hoogte is, ook al is bij de verkoop de zogenaamde “titel van aankomst” wordt omschreven als een akte, houdende een ruilverkavelingsovereenkomst.

De wet vereist een uitdrukkelijke aanvaarding van de ruilverkavelingslasten. Zelfs als het kadastraal uittreksel een aantekening over de te verwachten ruilverkavelingsrente zou bevatten en aan de koopakte zou zijn gehecht, kan hooguit worden gesteld dat er sprake was van stilzwijgende aanvaarding. Maar dat is niet hetzelfde als “uitdrukkelijke” aanvaarding.

De plicht van de verkoper om een zaak vrij van lasten en beperkingen te leveren is zo fundamenteel dat de rechter uiteindelijk geen uitzondering zal maken voor de lasten die de koper had kunnen kennen. De mededelingsplicht van de verkoper gaat hier boven de onderzoeksplicht van de koper.

Bent u betrokken in dergelijke transacties of verwacht u dat binnen afzienbare tijd? Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.