Risico op negatief saldo in stamrecht BV

De stamrecht BV is in het verleden vaak gebruikt om een gouden handdruk (ontslagvergoeding) onder te brengen en daarmee belasting te besparen. Een stamrecht BV kan gebruikt worden om maandelijkse uitkeringen te doen, om een onderneming te starten of om te voorzien in levensonderhoud. Toch kan de stamrecht BV u ook de nodige hoofdbrekens kosten. Zeker nu 2015 met rasse schreden nadert.


De tijd dringt voor wie een stamrecht BV heeft. Alleen dit jaar kunt u nog belastingvoordeel halen over het uit te keren tegoed waardoor U slechts over 80% van het bedrag inkomstenbelasting hoeft te betalen. U int dus 20% belastingvrij. U moet het tegoed dan wel in één keer opnemen. Deze regeling werkt overigens ook indien u de ontslagvergoeding op een bankspaarrekening of in een stamrechtverzekering heeft staan.

Positief of negatief saldo?

De stamrecht BV kan een blok aan uw been zijn. Deskundigen op dit terrein verwachten dat ongeveer de helft van alle stamrecht BV's meer verplichtingen heeft – te zijner tijd een bepaald bedrag aan de dga uit te keren – dan bezittingen. Ook de Belastingdienst kijkt angstvallig mee. De stamrecht BV levert immers slechts uitstel van belastingbetaling op, geen afstel.

Veel stamrecht BV's hebben problemen omdat de administratie veel te

duur is. Die kosten worden niet direct gevoeld omdat de BV die betaalt. Verder speelt ook het lage rendement een belangrijke rol. De rente op spaartegoeden is dermate laag dat het niet voldoende is om de jaarlijkse kosten te vergoeden. Ook de jaarlijkse stijging van het ontslagtegoed kan daar niet uit worden voldaan. Die verplichting moet jaarlijks met een bepaald percentage toenemen. Daarnaast hebben veel dga's hun stamrecht BV gebruikt als privé pinapparaat, om zo geld van hun stamrecht BV te lenen.

Wat kunt u doen?

Allereerst kunt u snijden in de kosten en hopen dat de rente zal stijgen. Mogelijk kunt u daarmee al wat verliezen uit het verleden goedmaken. U kunt de BV opheffen en het geld – nog in 2014 – uitkeren om zo te profiteren van de eenmalige belastingkorting. U loopt de kans dat u daarmee nog redelijk ongeschonden uit de strijd komt. Tot slot kunt u er ook voor kiezen om het tegoed van de BV over te maken naar een bankspaarrekening, met behoud van de belastingvrijstelling. U houdt dan de kosten van de jaarlijkse administratie buiten de deur.

Wilt u uw stamrecht BV opheffen? Dat kan nog tot einde 2014. Heeft u meer verplichtingen dan bezittingen in de BV, overleg dan met de fiscus. Houdt er bovendien rekening mee dat de belastinginspecteur zes weken tijd heeft om op uw verzoek te reageren.

Wilt u meer weten over de stamrecht BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.