Risico bij zuiver aanvaarden erfenis

Naar schatting wordt zo'n 90% van de erfenissen zuiver aanvaard. Dit is niet altijd de meest verstandige optie omdat met zuivere aanvaarding van een erfenis ook de eventuele schulden voor rekening van de erfgenaam komen. Soms is het raadzaam om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Bij deze voorwaardelijke vorm van aanvaarden accepteert u de erfenis alleen als er per saldo geld overblijft.


Weet u niet zeker of er per saldo een positief of een negatief resultaat overblijft? Zorg er dan in elk geval voor dat u na het overlijden van de erflater de erfenis niet impliciet zuiver aanvaardt, door u te ‘gedragen' als erfgenaam. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de auto van de overledene te gebruiken of spullen van de overledene mee naar huis te nemen.

Het beneficiair aanvaarden gaat gepaard met een formele rechtsgang, en zodoende ook met bijbehorende kosten. Naast de kosten voor griffierecht moet er onderzoek naar schuldeisers worden gedaan en moet een boedelbeschrijving worden opgesteld om de waarde van de bezittingen vast te stellen. Erfgenamen onder de 18 jaar kunnen uitsluitend beneficiair aanvaarden. Er kan natuurlijk ook gekozen worden voor verwerping van de erfenis, hoewel dit ook kosten met zich meebrengt.

Wilt u meer weten over de behandeling van nalatenschappen in het algemeen of de aanvaarding ervan in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.