Rentevoordeel voor kind na overlijden schenker

Een geldlening van ouder naar kind kan zomaar tot onenigheid met de andere kinderen leiden als de ouder overlijdt. Dat geldt nog meer als in de notariƫle akte is vastgelegd dat ouder en kind op een nader tijdstip zullen vaststellen hoeveel rente er over de lening moet worden betaald. Wat nu als tussen het verstrekken van de geldlening en het overlijden van de ouder nog steeds geen rente is vastgesteld?


De erfgenamen zullen in veel gevallen van mening zijn dat de ontvanger van het geld alsnog rente over de lening moet betalen. In de wet staat dat in dat geval het betreffende kind de wettelijke rente moet betalen. In een dergelijke situatie heeft het Hof ook gekeken naar de familiebetrekkingen. De rechter vond dat het op de weg van de ouder lag om initiatief te nemen om met het kind overeenstemming te bereiken over de te betalen rente. In dit concrete geval heeft de ouder nooit dat initiatief genomen en ook nooit aanspraak gemaakt op betaling van de rente. Het kind mocht om die reden vertrouwen dat na het overlijden van de ouder geen rente hoeft te worden betaald over de periode tot het overlijden. De erfgenamen kunnen daar ook geen aanspraak op maken. Voor de periode na het overlijden van de ouder moet het kind wel de wettelijke rente betalen.

Wilt u meer weten over het juridisch waterdicht vastleggen van geldleningen? Bel ons voor het maken van een afspraak.