Rekening-courantschuld aan BV onder de loep bij fiscus

De aangiften IB over 2016 worden door de fiscus extra gecontroleerd op de rekening-courantverhouding tussen een directeur-aandeelhouder en diens BV. Als de privéschuld aan de te hoog wordt geacht om in de toekomst te (kunnen) worden afgelost, loopt u het risico dat een deel van die schuld als een dividenduitkering wordt bestempeld. U moet dan extra inkomstenbelasting en belastingrente betalen en riskeert ook nog een boete.


De boete kan oplopen tot wel 25% van de te betalen belasting. Wilt u dat voorkomen, beoordeel dan elk jaar bij de bespreking van de jaarrekening of – in relatie tot de rekening-courantschuld – beter een dividenduitkering kan worden gedaan. U moet daarover uiteraard wel dividendbelasting betalen, maar u voorkomt daarmee belastingrente en een mogelijke boete.

U kunt er ook voor kiezen om een onbelaste terugbetaling van aandelenkapitaal te doen. Dat is een ingewikkeld proces vanwege de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Die voorwaarden hebben onder meer betrekking op de volgorde van handelen en een toets of een dividend van een zelfde bedrag zou kunnen worden uitgekeerd.

Wilt u meer weten over de verplichtingen die en BV met zich meebrengt in relatie tot uw privé situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.