Registratie stille maatschappen volstaat

Stille maatschappen hoeven zich voortaan niet meer als eenmanszaken, vennootschap onder firma (vof) of (openbare) vennootschap in het handelsregister in te schrijven. De Kamer van Koophandel (KvK) komt binnenkort met meer informatie over inschrijving van stille maatschappen.


Tot voor kort was het alleen mogelijk om een stille maatschap in te schrijven als eenmanszaak of vennootschap onder firma. In 2010 werd een voorlopige regeling getroffen voor de stille maatschap waardoor een aanmelding volstond voor de registratieplicht. Na deze melding hoeven de maten tot nader bericht geen eenmanszaken in te schrijven en geen jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel te voldoen. Binnenkort komt er een officieel inschrijfformulier voor deze rechtsvorm beschikbaar bij de Kamer van Koophandel. Dit vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet op de Personenvennootschappen.

Een stille maatschap is een vorm van een niet-openbare maatschap waarbij er sprake is van een ‘stille' vennoot, naast een of meerdere werkende vennoten (niet te verwarren met de commanditaire vennootschap). Deze stille vennoot is, in tegenstelling tot de werkende vennoten, beperkt aansprakelijk. De stille vennoot mag geen werkzaamheden voor de vennootschap verrichten. Stille maatschappen zijn voornamelijk te vinden in de agrarische sector.

Inschrijven

Binnenkort kunnen nieuwe stille maatschappen zich als zodanig inschrijven. Vanwege de registratieplicht moeten stille maatschappen altijd worden gemeld bij de Kamer van Koophandel. Als u een ‘stille' maatschap heeft ingeschreven met een eenmanszaak of vof kan de inschrijving gewijzigd worden. Aangezien naar verwachting de Kamer van Koophandel niet zelf tot wijziging van deze 'onjuiste' inschrijvingen zal overgaan, is eigen actie vereist.

Het ministerie heeft bepaald dat maten van stille maatschappen met bedrijfsmatige activiteiten ´fictief´ aan hun inschrijfplicht voldoen wanneer zij de maatschap aanmelden bij de Kamer van Koophandel. Dit dus ondanks dat de Handelsregisterwet bepaalt dat alle ondernemingen uiterlijk moeten zijn ingeschreven op 31 december 2009.

Wilt u meer weten over rechtsvormen voor uw onderneming in het algemeen of maatschappen in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.