Register voor BV's op komst?

In de Tweede Kamer gaan stemmen op om inzichtelijker te maken wie achter welke transacties zit. Om bijvoorbeeld vastgoedfraude tegen te gaan wil men een openbaar register in het leven roepen voor aandelen in bv's en niet beursgenoteerde nv's.


Het is de bedoeling dat er een register komt voor aandelen in BV's en in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarmee zou de notaris meer instrumenten in handen hebben om de wet tegen het witwassen en fraude te kunnen naleven. Gegevens die voor registratie in aanmerking zouden moeten komen zijn:

  1. Gegevens van aandeelhouders en de manier waarop zij hun aandelen hebben verkregen.
  2. Gegevens van certificaathouders en de rechten die aan de certificaten zijn verbonden.
  3. Eventuele executoriale of conservatoire beslagen op de aandelen.
  4. Eventueel aanmerkelijk belang van een aandeel- of certificaathouder in de vennootschap.
  5. Eventuele status als onroerendzaaklichaam van de BV.
  6. Gegevens of de vennootschap al dan niet onderdeel uitmaakt van een concern.

Niet alleen de overdracht van aandelen zou dan in een notariële akten moeten worden geregeld, maar ook certificaten van die aandelen. Hiermee wil de overheid het risico van witwassen en belastingontduiking verder inperken.

Verder behelst het voorstel de afschaffing van aandelen aan toonder in niet-beursgenoteerde NV's en deze op naam van de eigenaar te laten zetten.

Wilt u meer weten over de rechtsvorm bv in het algemeen of over aandelenoverdracht in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.