Regeling bedrijfsopvolging geldt niet voor beleggings- en pensioen-bv’s

De gunstige fiscale vrijstellingen en tarieven van de bedrijfsopvolgingsregeling zijn niet van toepassing op bv's die zich toeleggen op beleggingsactiviteiten en op het uitvoeren van een pensioenregeling ten behoeve van de nabestaande van de overleden ondernemer. Verschillende uitspraken van gerechtelijke instanties laten er geen twijfel over bestaan.


De faciliteit voor bedrijfsopvolging kan worden toegepast op het verkrijgen van aandelen in een bv. Maar, de faciliteit geldt alleen voor ondernemingen en niet voor beleggings- en pensioenvennootschappen.

Een onderneming wordt in de jurisprudentie gedefinieerd als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die gericht is op deelname aan het economische verkeer en als doel heeft winst te maken. Het verzekeren van pensioenen door de bv blijft beperkt tot de kring van de ondernemer (erflater) en zijn partner en kinderen. De bv neemt daarmee niet deel aan het economisch verkeer, wat voor een onderneming essentieel is.

Als in een vennootschap met een onderneming ook beleggingskapitaal zit, is de faciliteit alleen van toepassing op het deel van de waarde dat betrekking heeft op de onderneming en niet op het deel van de waarde dat bestaat uit beleggingskapitaal.

Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.