Regeling bedrijfsopvolging geactualiseerd

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal regels voor bedrijfsopvolging geactualiseerd. De aanpassingen zijn erg technisch van aard. Als u plannen heeft om uw bedrijf over te dragen kunt u profiteren van de verbeteringen. Het gaat daarbij altijd om maatwerk. Wij geven u daarbij inzicht in de juridische en fiscale mogelijkheden.


Op hoofdlijnen gaat het om een viertal belangrijke aanpassingen. Zo geldt goedkeuring bij een finaal verrekenbeding niet langer alleen voor aandelen in een NV of BV, wordt de hardheidsclausule mogelijk toch toegepast bij preferente aandelen die vóór 2010 zijn ontstaan, kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook gelden bij de verkrijging van vruchtgebruik of bloot-eigendom van aandelen en kan de verdelingstermijn van twee jaar na overlijden van de erflater in uitzonderlijke gevallen toch worden verlengd.

Wij maken het hier niet ingewikkelder. Wilt u weten welke risico's u loopt bij voorgenomen bedrijfsopvolging en welke mogelijkheden u kunt benutten? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.