Redelijkheid en billijkheid spelen rol bij testamentaire rechten

Het benoemen van een vriendin tot erfgenaam van een oude vader leidt er niet altijd toe dat de vriendin ook daadwerkelijk de nalatenschap in de schoot geworpen krijgt. Niet alleen de wils(on)bekwaamheid van de erflater is van belang, de rechter weegt ook de redelijkheid en billijkheid van de situatie.


Het komt vaker voor, een bejaarde vader die een testament wijzigt en in het nieuwe testament een vriendin tot enig erfgenaam benoemt. De kinderen hebben het nakijken. Dat gaat in elk geval op indien de bejaarde vader ten tijde van het opstellen van het testament wilsbekwaam was. Althans, zo gaat dat in de meeste gevallen. De rechter heeft daar nu ook het aspect van redelijkheid en billijkheid bij betrokken.

Een testament dat door een wilsbekwame erflater is opgesteld, zal niet nietig verklaard worden. Maar wat nu als blijkt dat de vriendin op tal van vlakken een grote rol speelde in het privéleven van de erflater en ook bewust conflicten tussen vader en kinderen heeft gecreëerd waardoor in die relatie een wig is ontstaan? Als zij daarmee heeft bereikt dat de vader zijn testament zodanig heeft gewijzigd dat zij tot enig erfgenaam werd benoemd, vindt de rechter dat discutabel. Het feit dat familiebanden negatief zijn beïnvloed en dat een bejaarde vader van zijn sociale omgeving is afgezonderd, is voor de rechtbank reden om de concluderen dat het doel van de vriendin was om zichzelf tot erfgenaam te benoemen. De rechtbank vindt dat onaanvaardbaar.

Wilt u meer weten over wilsbekwaamheid ten tijde van het opstellen van een testament? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.