Rechter warmt koude uitsluiting op

Huwelijkspartners kiezen steeds vaker voor huwelijkse voorwaarden. Doel daarvan is meestal bescherming van familievermogen bij echtscheiding of van privévermogen tegen schuldeisers bij faillissement. Ook steeds vaker komt het voor dat de rechter deze zogenaamde “koude uitsluiting” opwarmt. Wilt u dat niet, dan moet u actief maatregelen nemen.


Huwelijkse voorwaarden vinden geen toepassing als dat naar maatstaven van “redelijkheid en billijkheid” onaanvaardbaar zou zijn. In de praktijk blijkt dit door rechters steeds ruimer te worden ingevuld. Zo blijkt dat het voor het in stand houden van de huwelijkse voorwaarden van het allergrootste belang is dat u de voorwaarden strikt naleeft. Bijvoorbeeld door uw huishouding financieel goed vast te leggen en jaarlijks het overgespaarde inkomen daadwerkelijk te verdelen.

Ook ingeval van faillissement blijft u niet helemaal gespaard. Op grond van de Faillissementswet kan de niet failliete partner de door hem of haar ingebrachte goederen in de boedel – mits vastgelegd in een aan de huwelijkse voorwaarden aangehechte lijst – buiten het faillissement houden.

Met een goede administratie en een regelmatige notariële controle van uw huwelijkse voorwaarden kunt u ongewenste gevolgen voorkomen. Meer weten of een afspraak maken? Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.