Rechter kan vergissing in testament niet herstellen

In het Burgerlijke Wetboek worden verschillende wilsrechten voor erfgenamen in verschillende artikelen geregeld. Het is wel eens voorgekomen dat in het testament bij vergissing naar een artikel is verwezen terwijl een ander artikel bedoeld werd. Door een dergelijke vergissing zou bijvoorbeeld de achterblijvende echtgenote onbedoeld kunnen worden benadeeld ten opzichte van de kinderen. Wat kunt u er tegen doen?


Zelfs al zou de notaris nog kunnen achterhalen dat er een niet bedoelde vergissing is gemaakt, is het niet zo maar mogelijk om achteraf – na overlijden van de erflater – de rechter te laten bepalen dat de verklaring in het testament anders zou moeten worden uitgelegd als in het testament geredigeerd.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt wel dat bij de uitleg van een testament steeds rekening moet worden gehouden met de verhoudingen die de erflater kennelijk wil regelen en met de omstandigheden waaronder het testament ooit is gemaakt.

Om vergissingen te kunnen herstellen moet er volgens de wet in elk geval sprake zijn van een “klaarblijkelijke vergissing van de erflater in de aanduiding van een persoon of een goed”. Verbetering van verwijzingen zijn een wezenlijke aanvulling op het testament, waarmee ook de inhoud van het testament wijzigt. Zolang niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld voor welke uitsluitingen de erflater uiteindelijk had willen kiezen, zal geen rechter de vordering om het testament anders uit te leggen toewijzen.

Wilt u meer weten over het maken of aanpassen van een testament? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.