Recht van overpad niet altijd vastgelegd in akte

Hoe komt u er achter of er een recht van overpad voor uw buren over uw grond is? Met dat recht mogen bijvoorbeeld uw buren een pad over uw grond gebruiken. Waar kunt u vinden of dat recht in uw geval werkelijk bestaat?


Als er een recht van overpad aan een perceel verbonden is, moeten verkoper en makelaar u daarop wijzen. Een recht van overpad is vrijwel altijd ook opgenomen in de leveringsakte die na de koop door de notaris is opgesteld. De notaris onderzoekt bij elke onroerend goed transactie of er plichten (erfdienstbaarheden) op het perceel rusten. Dit is normaliter ook bij het Kadaster vastgelegd.

Het ontbreken van een passage hierover in de leveringsakte of in de registers van het Kadaster is evenwel niet direct een garantie dat er geen recht bestaat. Soms blijkt dit soort rechten niet uit ingeschreven akten. Ze zijn dan ontstaan door dagelijks gebruik, door verjaring of door een mondelinge toezegging van de vorige eigenaar. Ook kan het zo zijn, dat de vorige eigenaar een persoonlijk gebruiksrecht aan de buren heeft gegeven. In dat geval hebt u niets met de destijds gemaakte afspraken te maken.

Wilt u meer weten over erfdienstbaarheden in het algemeen of het recht van overpad in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.